ph

Комбинации от функционални ингредиенти за удължаване трайността и запазване на атрактивния "свеж" цвят на месни полуфабрикати.
  • фреш 5 гр/кг
  • фреш F 5 гр/кг
  • фреш LD 5 гр/кг
  • бургер мийт FN 3 гр/кг
  • бургер мийт FC 3 гр/кг, с кармин
  • натрилак натриев лактат
  • натридилак натриев лактат и диацетат
  • база полуфабрикат С 15 гр/кг, с кармин
  • база полуфабрикат N 15 гр/кг
  • Робрукампа ЕКСПОРТ