• ЕВРОКОМПАКТ ЗОНА
 • Николай Миленков
 • Централен офис София ул Тодор Каблешков 14 1618
 • Складова база София ул Витошка Зорница 1
 • office@eurocompact.bg
 • кол център 02 9 559 773
  02 9 559 743
  Поли Борчакова гл. инж. техн. 0889 330 230
  Росен Койнов инж. техн. 0887 921 745
  Маргарита Атанасова техн. 0888 374 049
  Илонка Борисова техн. 0888 808 713
  Маргарита Ночева инж. техн. 0878 476 581
  Петя Цанева инж. техн. 0889 938 258
  Радост Спасова инж. техн. 0888 691 351
  Васил Спасов инж. техн. 0888 651 558
  Христина Дръндийска инж. техн. 0889 313 845
  Михаил Михайлов инж. техн. 0887 980 440
  Иван Негров техн. 0889 329 923
  Пламен Трифонов техн. 0886 220 247