стартери

Различни комбинации от полезни микроорганизми осигуряващ правилен ферментационен процес при сурово-сушени месни продукт.
  • микрокампа супер стафилококи, педиококи, лактобацили
  • микрокампа SP стафилококи, педиококи,.
  • микрокампа S 1 стафилококи
  • BM S 02 стафилококи
  • ВМ SL 25 стафилококи, лактобацили