саламури

Готови за употреба мултикомпонентни блендове. Широката гама от продукти дава възможност за производство на варени и варено-пушени деликатеси с различни органолептични и технологични параметри.
  • брайн микс Е 5 кг/100 л
  • брайн микс Т 5 кг/100 л
  • брайн микс SUPER 5 кг/100 л
  • брайн микс S 4 кг/100 л
  • брайн микс P 9 кг/100 л
  • брайн микс P New 6 кг/100 л
  • фосфокампа 45
  • кампафос P