опушватели

Натурални течни и прахообразни опушватели с различна концентрация и метод на прилагане.
  • AFS 720 натурален пушек, прах
  • AFS 648 натурален пушек, течен
  • AFS Mega натурален пушек, концентрат