обвивки

Здрави и стандартизирани естествени обвивки. Висококачествени колагенови и фибрусни обвивки.
 • овчи 91,4 м, 16/18
 • овчи 91,4 м, 18/20
 • овчи 91,4 м, 20/22
 • овчи 91,4 м, 22/24
 • свински 91,4 м, 28/30
 • свински 91,4 м, 30/32
 • свински 91,4 м, 32/34
 • свински 91,4 м, 34/36
 • свински 91,4 м, 36/38
 • свински 91,4 м, 38/40
 • свински 91,4 м, 40+
 • говежди 30 м, средни, 36/38
 • говежди 30 м, средни, 38/40
 • говежди слепи, 100/110
 • говежди слепи, 110/120
 • говежди слепи, 120/130
 • колаген безцветен, NU, ядлив, 18
 • колаген безцветен, NU, ядлив, 19
 • колаген безцветен, NU, ядлив, 22
 • колаген безцветен, NU, ядлив, 26
 • колаген безцветен, NU, ядлив, 30
 • колаген безцветен, NB, ядлив, 19
 • колаген безцветен, NB, ядлив, 24
 • колаген, с300 карамел, NB, ядлив, 19
 • колаген безцветен, прав, ядлив, 32
 • колаген безцветен, прав, ядлив, 36
 • колаген безцветен, прав, ядлив, 40
 • колаген безцветен, прав, ядлив, 50
 • колаген безцветен, кранц, ядлив, 32
 • колаген безцветен, кранц, ядлив, 36
 • колаген безцветен, кранц, ядлив, 40
 • колаген безцветен, кранц, ядлив, 44
 • колаген безцветен, неядлив, 45
 • колаген безцветен, неядлив, 50
 • фибрус безцветен, 38
 • фибрус безцветен, 43
 • фибрус безцветен, 45
 • фибрус безцветен, 50
 • фибрус безцветен, 56
 • фибрус Е безцветен, 60
 • фибрус Е безцветен, 90
 • фибрус керемида, 38
 • фибрус керемида, 45
 • фибрус червен, 45
 • фибрус махагон, 38
 • фибрус опушен, 38