коректо

Серия за производство на традиционни сурово-сушени продукти от раздробено и нераздробено месо. В тази серия са заложени традициите и опита на испанските производители, адаптирани към производствените условия и практики в България.
 • луканка M № 1
 • луканка M № 2
 • луканка № 2 натурал
 • база драй салами лайт
 • база драй салами лайт еспесиал
 • база драй салами еспесиал колор
 • база луканка економик
 • нитрификанте ембутидос №10 (енз.)
 • нитрификанте ембутидос №3 еспесиал
 • нитрификанте 45 кампа №3 еспециал R
 • коректо H функсионал суджук
 • фует №1 A империал фует
 • чорисо пеперони чоризо пеперони
 • сартакампа R №1 чоризо
 • иберкампа сал №1 (А) салчичон
 • ломо ембучадо №1
 • кампафос S