ензими

Функционални блендове на основа на ензима трансглутаминаза, които подобряват еластичностa, вискозитетa, термо-стабилността и водозадържащиата способност на месните продукти.
  • ензибинд R парчета месо
  • ензибинд I саламура
  • ензибинд Е емулсия